Vad är Trollreda?

Trollreda är en dagverksamhet som driver ett kommunalt postorderföretag som säljer enkla hjälpmedel.

Trollreda består idag av fyra handledare och mellan tio till femton deltagare. Arbetsuppgifterna har anpassats så att alla får en viktig roll i arbetet.

Deltagare tar emot beställningar, hjälper till att packa, skriver fakturaunderlag, håller reda på kundregister, producerar egna hjälpmedel och sköter vår affär som ryms i våra lokaler.